Genel Bilgi

Program Hakkında

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin erişim ve kullanımının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte Bilgi Toplumu'na hızlı bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu toplumsal dönüşümün temelinde veri ve bilgi (data/information-driven) bulunmaktadır. Veri ve Bilgi Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, mühendislik teknik ve metodolojileri kullanılmak suretiyle verinin bilgi sistemlerinde kullanıma hazır hale getirilmesi, bilgiyi etkin olarak kullanabilecek bilişim sistemleri oluşturulmasına yönelik analiz, tasarım, geliştirme, test ve değerlendirme yapılabilmesi ve bilişim sistemlerinin farklı alanlarda uygulanmasına yönelik teorik ve pratik bilgi birikimine sahip uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programımız veri ve bilgi mühendisliğine doğrudan ve sistematik olarak odaklanmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Veri ve Bilgi Mühendisliği Yüksek Lisans Programı sektörün eleman açığını kapatmaya yönelik olarak analitik düşünebilen, geniş bilgi birikimine sahip, bilişim sistemlerini çözümleyebilen, tasarlayabilen ve geliştirebilen uzmanlar yetiştirmeyi hedefler.

Öğretim Programı

Veri ve Bilgi Mühendisliği Programı(Tezsiz)

Programın önkoşulu niteliğindeki konularda biçimsel bir eğitim almamış öğrencilere hazırlık programı uygulanmaktadır.

Veri ve Bilgi Mühendisliği tezsiz yüksek lisans derecesini alabilmek için öğrencilerimizin en az 30 yerel kredi, en az 10 ders almaları ve bir Dönem Projesi hazırlamaları gerekmektedir.

Dönem Projesi : Öğrenci danışmanı ile birlikte seçeceği bir konuda yaptığı çalışmayı dönem sonunda bir jüri önünde savunacaktır.

AKTS Ders Kataloğu için tıklayınız.

Ders Listesi

Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BBS514YAPISAL PROGRAMLAMAH3036
BBS515NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMAH3036
BBS516VERİ YAPILARI ve ALGORİTMALARH3036
Zorunlu Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
VBM695DÖNEM PROJESİZ02030
Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
VBM613VERİTABANI TASARIMI LABORATUVARIS1023
VBM614YAZILIM KALİTE GÜVENCE LABORATUVARIS1023
VBM615BİLGİ ARAÇLARI ve SİSTEMLERİ LABORATUVARIS1023
VBM616YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARIS1023
VBM617SERVİS BİLİMLERİ LABORATUVARIS1023
VBM619WEB TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARIS1023
VBM620BENZETİM TEKNİKLERİS3036
VBM621İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜS3036
VBM622ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİS3036
VBM636BİLGİ YÖNETİMİNE GİRİŞS3036
VBM642İŞ SÜREÇLERİ ANALİZ ve YÖNETİMİS3036
VBM643SAYISAL HAKLAR YÖNETİMİS3036
VBM644BİLİŞİM SİSTEMLERİ KALİTE YÖNETİMİS3036
VBM645ÖZEL KONULU BİLGİ SİSTEMLERİS3036
VBM646YAZILIM PROJE YÖNETİMİS3036
VBM647YAZILIM KONFİGÜRASYON YÖNETİMİS3036
VBM648YAZILIM DOĞRULAMA GEÇERLEME ve TEST YÖNETİMİS3036
VBM651VERİ DÜZENLEME YÖNTEMLERİS3036
VBM652VERİ MODELLEME KAVRAMLARIS3036
VBM653VERİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİS3036
VBM654VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİS3036
VBM655İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİS3036
VBM656VERİ MİMARİLERİS3036
VBM657VERİ AMBARLARIS3036
VBM660ÇOKLU ORTAM ve ÇOK BOYUTLU VERİ YÖNETİMİS3036
VBM661VERİ GÖRSELLEŞTİRİLMESİS3036
VBM662İNSAN-BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİS3036
VBM668KONUŞMA TANIMAS3036
VBM671ANLAMSAL AĞS3036
VBM672WEB UYGULAMA GELİŞTİRMES3036
VBM673DAĞITIK YAZILIM GELİŞTİRMES3036
VBM674BULUT HESAPLAMA ve SANALLAŞTIRMAS3036
VBM675WEB TEKNOLOJİLERİS3036
VBM677SERVİS ODAKLI MİMARİ ve UYGULAMALARIS3036
VBM681BİLGİ ERİŞİM SİSTEMLERİS3036
VBM682DOĞAL DİL İŞLEMES3036
VBM683MAKİNE ÖĞRENMESİS3036
VBM684VERİ MADENCİLİĞİS3036
VBM685İSTATİSTİKSEL SİNYAL İŞLEMES3036
VBM686BİLGİSAYARLI GÖRÜS3036
VBM687ÖRÜNTÜ TANIMA YÖNTEMLERİS3036
VBM689DERİN ÖĞRENME UYGULAMALARIS3036