Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü
Bilgi Araştırmaları Anabilim Dalı - Bilgi Yönetimi (Tezsiz)

Program Hakkında

Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilgi Araştırmaları Anabilim Dalı bünyesinde yürütülmekte olan Bilgi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilgi düzenleme, bilgi yönetimi, bilgi sistemleri tasarımı ve bilginin birey, toplum ve kurumlar üzerindeki etkileri konularında uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Programın eğitim dili Türkçe`dir. Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler tezsiz yüksek lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Öğretim Programı

Programın önkoşulu niteliğindeki konularda biçimsel bir eğitim almamış öğrencilere hazırlık programı uygulanmaktadır.
Yazılım Mühendisliği tezsiz yüksek lisans derecesini alabilmek için öğrencilerimizin en az 30 yerel kredi, en az 10 ders almaları ve bir Dönem Projesi hazırlamaları gerekmektedir. Alınacak 7 seçmeli dersten en az 4 tanesi sınırlı seçmeli dersler arasından seçilmelidir.
Dönem Projesi : Öğrenci danışmanı ile birlikte seçeceği bir konuda yaptığı çalışmayı dönem sonunda bir jüri önünde savunacaktır.
AKTS Ders Kataloğu için tıklayınız.

Ders Listesi

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BAR501BİLGİ ARAŞTIRMALARINA GİRİŞH3036
BBS514YAPISAL PROGRAMLAMAH3036
BBS516VERİ YAPILARI ve ALGORİTMALARH3036

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BAR695DÖNEM PROJESİZ02030

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BAR601BİLGİ KAYNAKLARININ TANIMLANMASIS3036
BAR602BİLİMSEL İLETİŞİMS3036
BAR603BİLGİ EKONOMİSİS3036
BAR604YENİLİK YÖNETİMİS3036
BAR605PROJE YÖNETİMİS3036
BAR606BİLGİ ERİŞİM DEĞERLENDİRME ve TASARIMS3036
BAR607BİLGİ YÖNETİCİLERİ İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS3036
BAR608BİLGİ MİMARİSİ ve TASARIMIS3036
BAR609BİLGİ KULLANIMI ve BİLGİ ARAMA DAVRANIŞLARIS3036
BAR610ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİS3036
BAR611ELEKTRONİK BİLGİ KAYNAKLARI ve HİZMETLERİS3036
BAR612KALİTE SİSTEM DOKÜMANTASYONUS3036
BAR613BİLGİ ERİŞİM MODELLERİS3036
BAR614BİBLİYOMETRİ ve SOSYAL AĞ ANALİZİS3036
BAR615BİLGİ POLİTİKASI GELİŞTİRMES3036
BAR616İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİS3036
BAR617DİJİTAL İNSANİ BİLİMLERS3036
BBG632BİLGİ GÜVENLİĞİNE GİRİŞS3036
BBS632VERİ TABANI SİSTEMLERİS3036
BBS633SİSTEM ÇÖZÜMLEME ve MODELLEMES3036
BBS635İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ve UYGULAMALARIS3036
BBS636WEB TASARIMIS3036
BBS640KULLANICI ARAYÜZ TASARIMIS3036
BBS653VERİ TABANI TASARIMI ve YÖNETİMİS3036
BBS654VERİ AMBARI ve VERİ MADENCİLİĞİS3036
BBS677BİLGİSAYAR ve AĞ GÜVENLİĞİS3036
BEB663ÖĞRENİM YÖNETİM SİSTEMLERİS3036
VBM643SAYISAL HAKLAR YÖNETİMİS3036
VBM661VERİ GÖRSELLEŞTİRİLMESİS3036
VBM662İNSAN-BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİS3036